JYSK EV ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI VE STAJYER ADAYI

AÇIK RIZA METNİ

 

Ben, ……………………….…..(ADAYIN ADI VE SOYADI) işbu muvafakatname ile JYSK Ev Ürünleri Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne doğrudan veya özel istihdam büroları aracılığıyla yaptığım iş başvurusu kapsamında, özgeçmiş, referanslar, iş başvuru formu ve sair ilgili belgeler aracılığıyla paylaşmış olduğum kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirket tarafından;

  • İşe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve diğer insan kaynakları faaliyetleri amaçları ile işleneceği, 
  • Mevzuat tarafından öngörülen süreler dahil olmak üzere işe alım ve değerlendirmenin gerektirdiği süre boyunca fiziksel ve dijital olarak veri tabanlarında saklanacağı,
  • İşe alım, değerlendirme ve iletişim amaçlarıyla özel istihdam büroları dahil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılacağı, ve ayrıca
  • İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca işe alım ve değerlendirme amacıyla çalıştığım eski işyerlerinden iş görmedeki becerim ile tutum ve davranışlarımı da içerir hizmet/çalışma belgesi talep edilebileceği, söz konusu belgenin işleneceği/saklanacağı

hususları ile işbu muvafakatnameyi imzalamamam halinde iş başvurumun değerlendirilmeyeceği hususunda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi;  bilgilendirmeye konu hususları anladıktan, Şirket’in kişisel verilerin korunmasına ilişkin politika ve prosedürlerini okuduktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra söz konusu hususlara özgür irademle açık rıza verdiğimi, kabul ve beyan ederim.

Adı-Soyadı: ………………

İmza:   ……………………..

Tarih:   …./…/2024